Hakkımızda

İSAŞ, 1989 yılında Emlakbank konutlarında kullanılmaya başlayan saç kapı kasalarıyla meydana çıkan ihtiyaçla birlikte üretime başlamıştır. Orjinal İtalyan valsleme makinası ve kalıpları hazır olan sistem faaliyete geçirilmiş ve fabrikasyon tarzda standart üretimler gerçekleştirilmiştir. Devam eden senelerde kooperatifler, toplu konutlar, kamu iş yerleri v.s. taleplerini bu yönde gelişme göstermiştir. Saç kasaların hızlı üretimi, kolay montajı inşaatı sağlamlaştırıcı özellikleri dolayısıyla çok kullanılan bir ürün olmuştur. Özellikle, deprem bölgelerinde kasaların çelik olması inşaat sağlamlığını arttırdığından deprem sonrası yapılan tüm deprem konutları 2 mm saçtan üretilen çelik kasalardan yapılmıştır.

2000’ li yıllardan itibaren kapı kasaları üretimine ilave olarak metal ve yangın kapıları üretiminede giren İSAŞ; belli standartlar (TSE) ve belgeli ( İTÜ Teknik Rapor – Chiltern ) üretim yapmaktadır.

Bugüne kadar milyon seviyesinde kapı kasası ve onbinlerce yangın ve metal kapı üreten şirketimizin her yaptığı iş müsbet ranseyman olarak gösterilebilir. Yıllardır, güvenilir ve standart üretimiyle 63 ile yayılan satış ve ihracatıyla problemsiz çalışmış olan İSAŞ, gelişen yenilikleride yakından takip ederek sektördeki ileri konumunu devam ettirecektir.